Thông báo tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công và xúc tiền đầu tư tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

images 2-800x600

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển 90/93 thủ tục hành chính sang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả liên quan đến thủ tục hành chính của Sở như sau:
I. Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả
1. Tiếp nhận kết quả:
Hiện nay 90 thủ tục hành chính của Sở đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên môi trường mạng theo địa chỉ: http://dichvucong.quangnam.gov.vn . Tổ chức, cá nhân khi đăng ký và đăng nhập vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, được tải biểu mẫu theo từng lĩnh vực, thực hiện theo các biểu mẫu, có sự trao đổi, hướng dẫn chuyên môn của Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh danh mục hồ sơ, biểu mẫu và chuyên môn theo các lĩnh vực của ngành. Khi Chuyên viên của Sở thống nhất nội dung thì tổ chức, cá nhân in ấn và nộp bản chính thức vào một cửa của Sở tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư theo đường bưu điện, không cần đi lại nhiều lần.
Đề nghị tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đều phải thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên mạng internet. Trong trường hợp đặc biệt có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư.
* Các thông tin liên hệ cần thiết:
- Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ: 0235.3810417; 0235.3829832.
- Lĩnh vực môi trường: 0235.3829636.
- Lĩnh vực biển và hải đảo: 0235.3831255.
- Lĩnh vực khoáng sản: 0235.3810416.
- Lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn: 0235.3831002.
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Hướng dẫn về công nghệ thông tin: 0235.2440115, DĐ: 01653021389 (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).
2. Trả kết quả xử lý hồ sơ:
+ Nhận trực tiếp kết quả xử lý hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư.
+ Trả kết quả xử lý hồ sơ theo đường Bưu điện.
Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện trả kết quả qua đường Bưu điện, tiết kiệm thời gian đi lại (liên hệ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư để được hướng dẫn chi tiết).
II. Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ
1. Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ bắt đầu từ ngày 12/9/2017.
2. Giải quyết hồ sơ trong thời gian chuyển tiếp: Các hồ sơ đã tiếp nhận và xử lý trên phần mềm dịch vụ công của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://dvc.tnmtquangnam.gov.vn/ thì tiếp tục xử lý cho đến khi hồ sơ hoàn tất. Qua ngày 12/9/2017 không tiếp nhận hồ sơ tại trang: http://dvc.tnmtquangnam.gov.vn/.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến tổ chức cá nhân biết, thực hiện việc nộp và nhận kết quả theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, thì liên hệ với ông: Tào Quý Tâm – Phó Chánh Văn phòng, ĐT: 0235.3852347; DĐ 0905432418 để được hướng dẫn chi tiết.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: