Hội thảo tham vấn ý kiến về cập nhật phân cùng chức năng Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

Email In PDF.

Hội thảo tham vấn ý kiến về cập nhật phân vùng chức năng Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An do Ban Quản lý Khu dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm tổ chức vào ngày 06/01/2017, để cho các nhà: quản lý, doanh nghiệp, khoa học và người dân thảo luận, thống nhất cơ sở khoa học định hướng cho các hoạt động sử dụng hợp lý tài nguyền môi trường tại đây.

anh hoi thao
Tại Hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn là Viện Hải dương học Nha Trang đã có báo cáo đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Dựa vào tính tiếp cận của hệ sinh thái và cộng đồng, Viện cũng đã đề xuất mở rộng vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển so với trước đây. Như vậy vùng lõi được đề xuất là vùng lõi trước đây cộng vào khu vực mở rộng là xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim. Cũng trong Hội thảo, các đại biểu cũng đã có góp ý cho sự cần thiết phải mở rộng vùng lõi, đồng thời thống nhất với các đề xuất mà cơ quan tư vấn đã đề xuất.

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: