Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đối thoại hộ dân để xem xét, giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Thực hiện quy định tại Điều 39, Luật Khiếu nại năm 2011 về tổ chức đối thoại với người khiếu nại trong giải quyết khiếu nại lần hai, ngày 14/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND phường Thanh Hà, tổ chức đối thoại với ông Phạm Văn Nhơn, trú tại tổ 15, thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Qua gặp gỡ, đối thoại đã làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại.

Quang cảnh đối thoại
Ông Phạm Văn Nhơn khiếu nại Văn phòng ĐKQSD đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hội An (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng k‎ý đất đai Hội An trực thuộc Văn phòng Đăng k‎ý đất đai Quảng Nam) không kiểm tra hiện trạng thửa đất số 1379, tờ bản đồ số 11, diện tích 422m2 mà xác nhận chỉnh l‎ý biến động vào trang bổ sung giấy chứng nhận số K 999630 cho phép chuyển nhượng dẫn đến việc Ông nhận chuyển nhượng thiếu diện tích 209,8m2 và Ông yêu cầu bồi thường diện tích đất bị thiếu cho gia đình Ông. Sau khi nghe Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Nhơn, ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan, UBND phường Thanh Hà thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ông Phạm Văn Nhơn không thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; tuy nhiên, tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Nhơn không cung cấp được các chứng cứ mới liên quan đến nội dung khiếu nại.
Kết luận buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định nội dung đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Nhơn là không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của Sở Tài nguyên và Môi Trường, trường hợp ông Phạm Văn Nhơn không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Thiết


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: