Đánh giá tình hình giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư

Email In PDF.

Ngày 17.2.2017, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc để thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư (Trung tâm HCC) được tốt hơn. Đến dự có đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo 19 Sở, Ban, ngành và cán bộ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm HCC. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 748 thủ tục hành chính và 61 cán bộ của các cơ quan liên quan đến làm việc tại Trung tâm HCC. Từ ngày hoạt động đến ngày 15/02/2017 đã tiếp nhận 2.971 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả 841 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, số lượng TTHC có giao dịch vẫn chiếm tỉ lệ thấp, nhiều TTHC có tần suất giao dịch không cao, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phầm mềm sử dụng và giá cước dịch vụ bưu điện còn bất cập...

Copy of 100139 hinh
Qua ý kiến phát biểu của các ngành, cán bộ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm HCC, ý kiến phát biểu của đ/c Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo: từ ngày Trung tâm HCC đi vào hoạt động, cán bộ của Trung tâm HCC và cán bộ biệt phái có phần vất vả hơn, nhưng người dân thực hiện các thủ tục hành chính hưởng lợi nhiều hơn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp có văn bản báo cáo danh sách các Sở, ngành chưa công bố bộ TTHC được chuẩn hóa; thành lập tổ rà soát các Sở, ngành giữ lại các TTHC có tần suất giải quyết cao và chuyển qua Trung tâm HCC các TTHC ít được giải quyết. Thống nhất các đề xuất về trang thiết bị để hỗ trợ cho công việc. Đưa nội dung đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm HCC vào nội dung giao ban hàng tháng của UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ.

Qúy Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: