Cuộc họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban điều phối lâm thời lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và Vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Email In PDF.

Ngày 23/2/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban điều hành kỳ thứ nhất Ban Điều phối lâm thời lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đồng chủ trì cuộc họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban Điều phối lâm thời (BĐP). Tham gia cuộc họp có Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng và Quảng Nam; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của hai địa phương: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Đài KTTV Quảng Nam và Đài KTTV TTB. Ngoài ra, cuộc họp có sự tham dự của Ông Vũ Thanh Ca, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bà Dương Quỳnh Anh, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ TN&MT. Các tổ chức liên quan gồm có: Viện chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam, Cơ quan Quản lý nước và biển của Thụy Điển (SwAM), Care International, các chuyên gia, đại biểu trong nước và địa phương.

Copy of 20170223 081157
Tại cuộc họp, Sở TN&MT Đà Nẵng và Quảng Nam, các tổ chức liên quan đã báo cáo các dự thảo về việc thành lập, quy chế hoạt động, kế hoạch khung giai đoạn 2017-2020 của BĐP và sự hỗ trợ, phối hợp hiện có của Dự án "Hỗ trợ xây dựng thể chế liên tỉnh để nâng cao khả năng chống chịu ở lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn" thông qua Chương trình chống chịu toàn cầu (GRP).
Trên cơ sở các trao đổi, góp ý, đề nghị của đại diện các Bộ, ngành, đơn vị, các chuyên gia và được sự thống nhất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban điều hành cuộc họp lần thứ nhất của BĐP có ý kiến kết luận như sau:
1. Nội dung các dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của BĐP đã cơ bản đạt yêu cầu nhưng cần tiếp tục hiệu chỉnh để hoàn thiện hơn. Giao Sở TN&MT Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT Quảng Nam và IUCN để hiệu chỉnh, bổ sung các thành viên BĐP và lấy ý kiến của Bộ TN&MT trước khi trình Chủ tịch UBND 2 địa phương phê duyệt.
2. Thống nhất về chủ trương đối với Kế hoạch khung hoạt động giai đoạn 2017 – 2020 của BĐP gồm có 05 lĩnh vực trọng tâm xung quanh chủ đề Quản lý tổng hợp (QLTH) lưu vực sông và vùng bờ, gồm có: (1) Thiết lập thể chế và đối thoại định kỳ liên tỉnh liên quan đến QLTH lưu vực sông và vùng bờ; (2) Đánh giá tác động và dự báo các nguy cơ rủi ro xảy ra trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn tác động đến phát triển đô thị ở lưu vực sông và vùng bờ; (3) Tăng cường công tác phối hợp liên vùng để sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả và chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái đối với lưu vực sông và vùng bờ; (4) Tăng cường hệ thống giám sát chất lượng môi trường lưu vực sông và vùng bờ; (5) Tăng cường, nâng cao kiến thức, nhận thức để đáp ứng các yêu cầu thực hiện QLTH lưu vực sông và vùng bờ.
Với kế hoạch khung này, hàng năm, BĐP tổ chức họp, đánh giá, thiết lập các nhiệm vụ cụ thể qua từng năm. Giao Sở TN&MT hai địa phương là cơ quan đầu mối để tiếp nhận Dự án của GRP thông qua ISET và các hoạt động hiện có của IUCN để triển khai, lồng ghép trong kế hoạch khung của BĐP.

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: