UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2017

Email In PDF.

Ngày 01/03/2017, UBDN tỉnh Quảng Nam họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017.
Tham dự có đại diện thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Các đồng chí thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.

Copy of Copy of IMG 2528Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh báo cáo tóm tắt lần lượt các nội dung: Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 02/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm 2017; Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm từ lúc đi vào hoạt động cho đến nay. Các đại biểu tham dự cuộc họp tham gia thảo luận. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận một số nội dung liên quan đến ngành TN&MT như sau:
- Tham gia triển lãm thành tựu 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam;
- Chuẩn bị nội dung báo cáo kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh: Các đề án phí, lệ phí thuộc lĩnh vực ngành TN&MT;
- Tăng cường công tác quản lý hiện trạng và cấp giấy CNQSD đất vùng Đông Quảng Nam;
- Triển khai thực hiện Kết luận 25/KL-TU ngày 27/4/2016 tại Hội nghi Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm ở vùng Đông tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 17/8/2016 tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (khóa XXI) về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;
- Cải cách hành chính: Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư và áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;
- Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ Tài nguyên và Môi trường.

TTCNTT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: