Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Bàn về biện pháp thực hiện công tác dân vận khéo trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai

Email In PDF.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Sở về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, sáng ngày 03/3/2017, Chi bộ Thanh tra Sở tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác dân vận với nội dung chuyên đề "Biện pháp thực hiện công tác dân vận khéo trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai". Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Trần Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, toàn thể đảng viên và quần chúng Thanh tra Sở.

thabMở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thu Ba – Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, báo cáo đánh giá những ưu điểm, hạn chế và các biện pháp thực hiện dân vận khéo trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai của đơn vị.
Sau phần báo cáo nội dung chuyên đề, các đảng viên và quần chúng tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận sôi nổi về những ưu điểm, hạn chế về công tác dân vận khéo trong quá trình thực hiên nhiệm vụ và chia sẻ các quan điểm gắn với chủ đề của buổi sinh hoạt, trong đó, chủ yếu tập trung vào các biện pháp để thực hiện tốt dân vận khéo trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai tại đơn vị; tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cá nhân đảng viên và quần chúng Thanh tra Sở cũng đã đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh năm 2017.

Thanh Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: