Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Thẩm định điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 02/03/2017, Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất quốc gia tổ chức thẩm định Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam. Chủ trì hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Thị Phương Hoa, tham gia hội nghị có đại diện 15 Bộ, ngành Trung ương; về phía tỉnh Quảng Nam có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn; ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Bê – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

Copy of image001qlChỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016. Theo Báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tỉnh Quảng Nam có 05 chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp, 11 chỉ tiêu cao hơn và 02 chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh xác định chênh lệch so với chỉ tiêu phân bổ chủ yếu là đất nông nghiệp, đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản và một số loại đất phi nông nghiệp. Đa số các chỉ tiêu chênh lệch là do số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã xác định cao hơn chỉ tiêu chính phủ phân bổ, do điều chỉnh lại quy hoạch 03 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt và nâng hạng Điện Bàn lên thị xã nên chỉ tiêu đất đô thị và đất ở đô thị tăng lên.
Đại diện UBND tỉnh Quảng Nam Ông Huỳnh Khánh Toàn và ông Nguyễn Viễn giải trình các chỉ tiêu sử dụng đất có chênh lệch so với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ và tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương.
Kết luận hội nghị bà Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh, sớm trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) theo Báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương. Về nguyên tắc các chỉ tiêu sử dụng đất phải thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, trường hợp bất khả kháng phải báo cáo, giải trình cụ thể mới trình Chính phủ phê duyệt.

Quang Lạnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: