Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư số 332/2016/TT-BTC

Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: