Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/ 5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: