Ký kết giao ước thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2017

Email In PDF.

Ngày 17/02/2017, tại UBND huyện Thăng Bình, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ – Phó Giám đốc Sở TN&MT tham dự và phát biểu chỉ đạo, cùng với sự tham gia của lãnh đạo Phòng TN&MT 09 huyện, thị xã, thành phố thuộc Cụm thi đua.

Copy of image001tb
Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố thuộc Cụm đã tham gia góp ý, thảo luận nhiều nội dung quan trọng để hoàn chỉnh Quy chế hoạt động và bảng đăng ký thi đua của Cụm để tổ chức thực hiện trong năm 2017. Các đơn vị trong Cụm cũng đã thống nhất nhiều nội dung tổ chức các hoạt động của Cụm trong năm 2017.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị triển khai công tác thi đua của Cụm trong năm 2017, đồng thời đề nghị Cụm hoàn thiện Quy chế hoạt động của Cụm để công tác xét thi đua được khách quan, chính xác.
Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Phòng TN&MT 09 huyện, thị xã, thành phố thuộc Cụm thi đua đã thống nhất tiến hành ký kết Giao ước thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình giao ước thi đua của Cụm trong năm 2017./.

TN&MT Thăng Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: