Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT năm 2017

Email In PDF.

Từ ngày 09-10/3/2017, Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2017. Hội nghị có sự tham gia của gần 500 cán bộ công chức ngành TN&MT trong cả nước.
Hội nghị đã nghe Đ/c Lê Quốc Trung – Chánh Thanh tra Bộ báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành TN&MT; các đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến những nội dung các văn bản liên quan đến ngành mới ban hành như Nghị định 155/2016/ NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai...; ý kiến thảo luận sôi nổi của các địa phương về các tồn tại, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai, khoáng sản, môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Phát biểu tại Hội Nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của toàn ngành trong năm 2016, đã góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và việc tổ chức triển khai thực hiện của một số đơn vị chưa đúng quy định; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật nhưng thực tế tỷ lệ thu hồi tiền, đất và các tài sản qua thanh tra vẫn còn thấp; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương và ở một số địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo chưa được tốt nên vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Bộ TN&MT xác định công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, yêu cầu toàn ngành phải:
- Tăng cường tốt sự phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh chồng chéo, tạo nên sức mạnh đạt hiệu quả công việc cao hơn.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về TN&MT cũng như hệ thống pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
- Chủ động và linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp con người và nguồn lực cho công tác thanh tra về TN&MT tương xứng với khối lượng nhiệm vụ thực tế phát sinh và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của ngành.

 Thanh Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: