Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 14/3/2017, Thanh tra Chính phủ do đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phụ trách kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (GQKNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) tại tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn cùng với các đ/c Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ.
Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn báo cáo nhanh với Đoàn tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2016, tiến độ GPMB thực hiện một số công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Nam và tình hình đơn thư KNTC phát sinh. Đ/c Đặng Phong – Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo với Đoàn kết quả thực hiện công tác thanh tra, TCD, GQKNTC & PCTN của tỉnh Quảng Nam trong năm 2016 và kế hoạch triển khai năm 2017, trong đó nhấn mạnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số kiến nghị với Thanh tra Chính phủ.
Qua báo cáo kết quả thực hiện của tỉnh Quảng Nam. Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá cao tỉnh Quảng Nam có nhiều nỗ lực trong công tác TCD, nhiều kiến nghị, phản ánh của công dân được lắng nghe, giải thích; có nỗ lực giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo phát sinh, làm tốt việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng... Tuy nhiên tỉnh Quảng Nam vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: tỉ lệ giải quyết đơn thư tố cáo chưa được cao, việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý sau thanh tra chưa được kiên quyết; tỉ lệ thu hồi sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước hàng năm vẫn còn thấp... Để thực hiện tốt công tác này trong thời gian đến, đồng chí yêu cầu Quảng Nam tiếp tục phát huy ưu điểm của tỉnh trong thời gian qua, tổ chức triển khai thanh tra không được bỏ sót đối tượng vi phạm nhưng không được trùng lắp; chủ động kiểm soát và dự báo tình hình đơn thư KNTC phát sinh và quan tâm bố trí lực lượng giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong quá trình thực hiện các công trình trọng điểm hạn chế tối đa đoàn đông người vượt cấp ra Trung ương; trường hợp phức tạp cần xin ý kiến của cấp trên thì chủ động đề xuất...
Đ/c Huỳnh Khánh Toàn cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và kiến nghị Thanh tra Chính phủ trong năm 2017 hỗ trợ Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thu Ba


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: