Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Tiến độ thực hiện dự án hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu Quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên

Email In PDF.

Ngày 13/3/2017, tại UBND huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 02 xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở TN&MT, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở TN&MT, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận như sau:

Copy of IMG20170313143656
1. Năm 2016 công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 02 xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên cơ bản hoàn thành tiến độ, Tuy nhiên, việc bàn giao giấy CNQSD đất đã ký đến người dân đạt tỷ lệ thấp (khoảng 61%).
2. Tiếp tục thực hiện khối lượng kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất còn lại đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên đến ngày 30/6/2017; đồng thời phải cấp phát giấy CNQSD đất đã ký đến hộ sử dụng đất đạt 100%.
3. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT thực hiện việc đăng ký, bổ sung hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất đối với khối lượng hồ sơ còn lại, hoàn thành trước ngày 30/6/2017.
4. UBND huyện Duy Xuyên có trách nhiệm:
- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, khẩn trương tiến hành bàn giao giấy CNQSD đất đã ký cho nhân dân; trường hợp người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, thì hướng dẫn nhân dân kê khai nghĩa vụ tài chính, ghi nợ tiền sử dụng đất.
- Chỉ đạo Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên khẩn trương thẩm định hồ sơ đã được UBND xã, đơn vị thi công bàn giao để có cơ sở viết giấy CNQSD đất trình UBND huyện, Sở TN&MT ký giấy theo thẩm quyền.
- Đối với khối lượng hồ sơ còn tồn tại, vướng mắc khó khăn, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Công văn số 382/STNMT- ĐK ngày 05/4/2016 của Sở TN&MT để thực hiện; những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa thì khẩn trương có văn bản gửi Sở TN&MT để hướng dẫn thực hiện.
- Cũng cố lại Tổ công tác cấp huyện, cấp xã để tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện việc kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định; đối với người dân đã nhiều lần thông báo về việc kê khai đăng ký mà không thực hiện thì khép lại hồ sơ, thực hiện đầy đủ thủ tục và chặt chẽ; đối với người dân được địa phương bàn giao giấy CNQSD đất mà không chịu nhận thì lập biên bản để giải quyết hồ sơ theo quy định.
- Tập trung chỉ đạo, chủ động nhân lực, cơ sở vật chất để vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các địa phương được thông suốt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương.
5. Đối với các trường hợp giấy CNQSD đất (cũ) của nhân dân đang thế chấp tại các Ngân hàng; yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên tổng hợp, lập danh sách các hộ dân đang thế chấp, tham mưu Sở TN&MT có văn bản đến các Ngân hàng để thực hiện việc đổi giấy CNQSD đất cho nhân dân được thuận lợi.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: