Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang

Email In PDF.

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản