Họp góp ý Dự thảo về việc thành lập, quy chế hoạt động, kế hoạch khung giai đoạn 2017-2020 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Email In PDF.

Nhằm chuẩn bị cho Hội thảo Kỹ thuật "Đánh giá toàn diện các tác động trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn", ngày 4/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp góp ý các dự thảo về việc thành lập, quy chế hoạt động, kế hoạch khung giai đoạn 2017-2020 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng với sự chủ trì của ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

103353 DSC 0124

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp với sự tham gia của các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Y Tế, Công Thương; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam...và các Phòng: Nước, Khí Tượng thủy Văn; Khoáng sản; Chi cục Bảo vệ Môi trường... đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo về việc thành lập, quy chế hoạt động, kế hoạch khung giai đoạn 2017 – 2020 của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ tỉnh Quảng Nam – Đã Nẵng.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Viễn đã tóm tắt lại các vấn đề cần tập trung cũng như tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo để tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng sớm ban hành Quyết định thành lập, quy chế hoạt động và kế hoạch khung giai đoạn 2017 – 2020 của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ tỉnh Quảng Nam – Đã Nẵng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: