Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017

Email In PDF.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017.

Xem file Thông báo