Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Quản lý Trung tâm Phát triển quỹ đất và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Email In PDF.

Sáng ngày 13/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã chủ trì làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn.

IMG 2732Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ghi nhận nổ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các địa phương và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, với khối lượng giải phóng mặt bằng 770 ha để phục vụ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và quý I/2017 là kết quả còn khiêm tốn so với tiềm lực của Trung tâm Phát triển quỹ đất, công tác tạo lập, phát triển và khai thác quỹ đất chưa được phát huy.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, yêu cầu các địa phương, các ngành trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách để phát triển hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, với mục tiêu giải quyết tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ thực hiện các dự án đầu tư nhằm tạo tiềm lực, điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; yêu cầu các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia để giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Sở Nội vụ rà soát, tham mưu tăng cường biên chế viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất; UBND các địa phương đảm bảo cơ sở vật chất, văn phòng làm việc cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; tạo điều kiện để Trung tâm, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại địa phương thực hiện tạo lập, khai thác quỹ đất; các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, có giải pháp cụ thể ngăn chặn tình trạng xây dựng nhà, công trình trái phép trong khu đất quy hoạch, nhất là tại vùng Đông của tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 xã tại vùng Đông huyện Duy Xuyên, Thăng Bình đến 30/6/2017; chủ trì cùng các địa phương rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách tái định cư khi thu hồi đất.

Quốc Việt


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: