Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/04/2017 đã ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản