Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Tình hình cụm công nghiệp và Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Email In PDF.

Ngày 25/04/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Xuân Thu đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, cùng các Sở, ngành về tình hình các cụm công nghiệp và Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thị xã. Liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã có ý kiến chỉ đạo:

IMG 2752- Việc đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tại CCN, cần phải xem xét, cân nhắc, tính toán, không phải CCN nào cũng phải có Nhà máy xử lý nước thải;
- Liên quan về môi trường, sớm đề xuất danh mục dự án phải thực hiện thủ tục ĐTM trước khi cấp phép đầu tư;
- Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện thủ tục, đầu tư CCN thôn Hoa, huyện Nam Giang. Đối với các CCN như Thương Tín, Nam Dương, An Lưu, không thống nhất bổ sung ngành nghề có tiềm ẩn ô nhiễm môi trường (trong đó có ngành nghề sản xuất nhựa);
- Việc kêu gọi dự án đầu tư vào CCN, cần có sự lựa chọn, cân nhắc về ảnh hưởng môi trường trước mắt và lâu dài;
- Về Nhà máy sản xuất áo mưa tại xã Điện Trung, thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Điện Bàn về giảm hạng mục đầu tư;
- Về dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư theo tinh thần Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, với quy mô khoảng 190 ha nhưng có điều chỉnh sau khi rà soát, kiểm tra lại hiện trạng./.

Thiện Phước


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: