Dự án nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Email In PDF.

Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2623/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020", trong đó giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố triển khai thực hiện Đề án. Cục Phát triển đô thị được Bộ Xây dựng giao là cơ quan đầu mối thúc đẩy tổ chức thực hiện Đề án.

Copy of 104743 IMG 1980Căn cứ các nhiệm vụ của Đề án, đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện nghiên cứu khoa học về phát triển đô thị ứng phó với Biến đổi khí hậu và triển khai thí điểm tại địa phương. Ngày 25/4/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Phát triển đô thị đã phối hợp với Quỹ châu Á (TAF) và Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) triển khai Dự án nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VN-CRI) đồng tổ chức lớp tập huấn "Xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam" với mục tiêu chính của Khóa tập huấn nhằm giới thiệu nội dung Quyết định 2623/QĐ-TTg, Dự án VN-CRI và phương pháp triển khai xây dựng bộ chỉ số VN-CRI cho các đô thị thuộc danh mục Quyết định 2623 và thảo luận, lấy ý kiến tham vấn của các bên liên quan đánh giá khả năng áp dụng bộ chỉ số VN-CRI tại địa phương.
Tham dự khóa tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục Phát triển đô thị, đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành của các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị....
Trong giai đoạn 1, Dự án đã triển khai xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, tổ chức đào tạo cho cán bộ địa phương liên quan và áp dụng thí điểm bộ chỉ số tại 5 đô thị trên cả nước gồm: Lào Cai, Quảng Ninh, Hội An, Gia Nghĩa, Cà Mau. Giai đoạn 2, Dự án sẽ thực hiện các hoạt động: Nghiên cứu áp dụng nhân rộng bộ chỉ số tại các đô thị thuộc danh mục Quyết định 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, tham vấn các bên liên quan để hoàn thiện bộ chỉ số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đô thị tại Việt Nam và khuyến nghị lồng ghép vào hệ thống văn bản pháp lý để nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ địa phương về lĩnh vực phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đài Phôn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: