Làm việc với Sở Tư Pháp về cải cách hành chính

Email In PDF.

Sáng ngày 09/5/2017, Sở TN&MT đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính của Sở thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở TN&MT, ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Sở Tư pháp và lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan.
Tại cuộc họp, đại diện Sở Tư pháp đã đánh giá kết quả thực hiện các thủ tục hành chính của Sở TN&MT tại Trung tâm HCC&XTĐT, đồng thời yêu cầu tiếp tục chuyển các thủ tục hành chính còn lại sang thực hiện tại Trung tâm HCC&XTĐT, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh.
Lãnh đạo các phòng, đơn vị đã trình bày những khó khăn, vướng mắc khi chuyển các thủ tục hành chính sang thực hiện tại Trung tâm HCC&XTĐT, những bất cập trong việc ban hành các văn bản QPPL có liên quan đến thủ tục hành chính...

Copy of image001HTKết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Viễn yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung sau:
- Xây dựng quy trình thực hiện, chuyển các thủ tục hành chính còn lại và cử cán bộ sang thực hiện Trung tâm HCC&XTĐT;
- Chú trọng xây dựng cơ chế thực hiện một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến các Sở, ngành và địa phương;
- Xác định thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính không quy định thời gian, cắt giảm thời gian giải quyết tương đương 30% tổng số thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của từng lĩnh vực.
Đồng thời kiến nghị Sở Tư pháp các nội dung sau:
- Tham mưu UBDN tỉnh thống nhất cho Sở TN&MT thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả như đã làm hiệu quả trước đây, chỉ thay đổi nơi tiếp nhận và trả kết quả từ một cửa của Sở sang Trung tâm HCC&XTĐT;
- Có ý kiến với Cục kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ TN&MT, khi thay đổi văn bản QPPL thì cần phải ban hành đồng thời với thủ tục hành chính được chuẩn hóa;
- Có hướng dẫn kịp thời để Sở TN&MT quy định thời gian giải quyết hồ sơ đối với những thủ tục không quy định thời gian giải quyết.
- Các thủ tục mang tính chất thường xuyên của Sở nhưng không có trong thủ tục hành chính được chuẩn hóa, đề nghị vẫn được triển khai bình thường và xem như là thủ tục hành chính./.

Hải Tín


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: