Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê

Email In PDF.

Ngày 10/5/2017, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê cho đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Các báo cáo viên đến từ Tổng cục thống kê đã phổ biến, trao đổi các chuyên đề: nội dung cơ bản của Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản liên quan; một số chỉ tiêu thống kê về thương mại dịch vụ; một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp...trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành theo Luật số 89/2015/QH13, công tác quản lý tài nguyên và môi trường tập trung vào các lĩnh vực đất đai, môi trường và biến đổi khí hậu.

Copy of hinh anhPhát biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã nhấn mạnh vai trò của các chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác tra cứu, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo và các ngành, trong công tác hoạch định chính sách góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời đồng chí đã đề nghị các ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng công tác thống kê, đảm bảo các số liệu trung thực, khách quan.

Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: