Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Dự thảo Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về TN&MT đối với Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức

Email In PDF.

Ngày 12/5/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở đã chủ trì tổ chức cuộc họp thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về TN&MT đối với Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức. Tham dự cuộc họp có đại diện UBND thị xã Điện Bàn, đại diện Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn, đại diện Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức, các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số số 53/QĐ-STNMT ngày 01/3/2017 của Giám đốc Sở TN&MT.

Copy of IMG 5664Sau khi nghe Đoàn Thanh tra Sở báo cáo dự thảo Kết luận thanh tra, các thành viên dự họp thống nhất với dự thảo Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở - chủ trì cuộc họp kết luận:
- Đề nghị Đoàn Thanh tra tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các thành viên dự họp, nghiên cứu các quy định, hoàn thiện Kết luận thanh tra trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.
- Công ty có trách nhiệm nghiêm túc khắc phục các nội dung tồn tại đã nêu trong Kết luận thanh tra, chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT nói riêng và các quy định khác nói chung.

Kim Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: