Dự án nâng cao khả năng chống chịu thiên tai lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn

Email In PDF.

Ngày 18/05/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc họp với ISET-Chương trình đối tác Xây dựng khả năng chống chịu toàn cầu về Dự án nâng cao khả năng chống chịu thiên tai lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn (GRP). Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với sự tham gia của các Sở, ban, ngành: Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.... Về phía ISET có sự tham gia của TS. Stephen Tyler – Cố vấn cấp cao; TS. Trần Văn Giải Phóng – Phụ trách kỹ thuật; bà Ngô Thị Lệ Mai – Điều phối viên dự án; TS Lê Hùng – Đại học Đà Nẵng.

Copy of 106125 IMG 1888
Nội dung cuộc họp đã cập nhật cơ cấu tổ chức của Ban điều phối (BĐP), thảo luận các khó khăn, cơ hội và các nội dung hoạt động trong khuôn khổ dự án GRP có thể hỗ trợ để cũng cố hoạt động của BĐP. Trao đổi các vấn đề cần chuẩn bị cho hội thảo liên vùng lần thứ ba dự kiến vào cuối tháng 6/2017; TS. Lê Hùng đã trình bày một số kết quả ban đầu về mô phỏng ngập lụt và hạn mặn ở Vu Gia – Thu Bồn dựa vào mô hình WEAP, MIKE NAM và HEC – RESSIM để tính toán vận hành điều hành mùa kiệt, điều tiết lũ, thiết lập tính toán cân bằng nước.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Viễn đã tóm tắt lại vấn đề cần thảo luận và tập trung vào kết quả phân tích đánh đổi (được và mất) của các phương án vận hành hệ thống thủy điện và các đề xuất về quy trình vận hành để đảm bảo hiệu quả nhất về giảm lũ, chống hạn và xâm nhập mặn tại lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn tại Hội thảo liên vùng lần thứ ba. Trước khi tổ chức cuộc họp lần thứ 3 sẽ có một buổi hướng dẫn kỹ thuật về mô hình WEAP để các cán bộ phụ trách chuyên môn của các Sở ban ngành, các Công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiểu và nắm được những cơ sở dữ liệu và kết quả từ mô hình WEAP đem lại cho Dự án.

Lương Tú


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: