Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Dự thảo kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 48/QĐ-STNMT ngày 20/02/2017 của Giám đốc Sở TN&MT, ngày 24/5/2017, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty CP nhiên liệu sinh học Tùng Lâm tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc và Công ty TNHH MTV cơ khí Chu Lai - Trường Hải tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Copy of ảnh thông qua dự thảo KLTT
Tham dự cuộc họp có Ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở TN&MT- Chủ trì, đại diện lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, UBND huyện Đại Lộc, Ban Quản l‎ý khu KTM Chu Lai, Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm và Công ty TNHH MTV cơ khí Chu Lai - Trường Hải, các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 20/02/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sau khi nghe Đoàn Thanh tra thông qua báo cáo dự thảo Kết luận thanh tra, ý kiến tham gia của Công ty CP nhiên liệu sinh học Tùng Lâm và Công ty TNHH MTV cơ khí Chu Lai - Trường Hải, các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất với dự thảo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kết luận cuộc họp, Ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở đề Công ty CP nhiên liệu sinh học Tùng Lâm và Công ty TNHH MTV cơ khí Chu Lai - Trường Hải nghiêm túc khắc phục các nội dung còn tồn tại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nguyễn Thị Thiết


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: