Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 01/6/2017, tại khách sạn Hương Sưa, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Sở. Tham dự Hội nghị có khoảng 100 đại biểu là Lãnh đạo và đại diện các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND 18 huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Lãnh đạo Phòng TN&MT và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Copy of 20170601 080706Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó Chi cục Quản lý Đất đai báo cáo các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo các Quyết định: số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia quý báu với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị, các ngành, các chuyên gia, đặc biệt là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB tại các địa phương; các cơ quan nội chính, tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Với quan điểm chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chính sách thật sự vướng mắc, bức xúc khi triển khai tại các địa phương; không sửa đổi toàn diện chính sách. Do đó, ý kiến tham gia của các đại biểu chủ yếu tập trung ở những nội dung quan trọng được sửa đổi, bao gồm: (1) chính sách tái định cư (số lô được bố trí, cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất); (2) giá đất cụ thể để bồi thường; (3) giá đất tái định cư.
Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Sở TN&MT kết luận:
- Chi cục Quản lý Đất đai tiếp thu ý kiến tham gia góp ý từ các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, thành viên Tổ công tác và địa phương gửi văn bản tham gia (theo đề nghị tại Công văn số 672/STNMT-QLĐĐ ngày 19/5/2017 của Sở TN&MT) để khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo, lập thủ tục trình Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
- Đối với những nội dung dự thảo vượt trội so với quy định hiện hành của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chi cục Quản lý Đất đai có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu văn bản cho Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo UBND tỉnh để trình Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo, thực hiện.
Hội nghị là cơ sở để Sở TN&MT tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo nhằm hướng tới hoàn thiện một số quy định chưa được cụ thể, phù hợp, hướng tới tối đa hoá lợi ích của người có đất bị thu hồi, nhất là vấn đề tái định cư và tăng tính hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC để GPMC trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Phước


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: