Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Dự thảo Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Rạng Đông

Email In PDF.

Ngày 05/6/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở đã chủ trì tổ chức cuộc họp thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Rạng Đông.

Copy of TQDTTham dự cuộc họp có đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành, đại diện Công ty TNHH Rạng Đông, các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số số 53/QĐ-STNMT ngày 01/3/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sau khi nghe bà Trịnh Thị Thanh Hải – Chánh Thanh tra Sở - Trưởng Đoàn Thanh tra báo cáo dự thảo Kết luận thanh tra, các thành viên dự họp thống nhất với dự thảo Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở - chủ trì cuộc họp kết luận:
- Đề nghị Đoàn Thanh tra tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các thành viên dự họp, nghiên cứu các quy định, hoàn thiện Kết luận thanh tra trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.
- Công ty có trách nhiệm nghiêm túc khắc phục các nội dung tồn tại đã nêu trong Kết luận thanh tra, chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường nói riêng và các quy định khác nói chung.

Kim Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: