Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai

Email In PDF.

Ngày 06/6/2016, Ban Tiếp Công dân tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, công tác hòa giải tranh chấp đất đai cho Ban Tiếp Công dân 18 huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Copy of 107486 h3Tham dự Hội nghị tập huấn có hơn 100 người là Trưởng ban, chuyên viên Ban Tiếp công dân và Chủ tịch, phó Chủ tịch cấp xã thuộc 18 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tại Hội nghị tập huấn, bà Trịnh Thị Thanh Hải – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai, đặc biệt truyên truyền, hướng dẫn và nêu rõ vai trò của lãnh đạo cấp xã trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai, cũng như việc tuyên truyền pháp luật, thuyết phục vận động nhân dân chấp hành pháp luật đất đai và hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền khiếu nại liên quan đến đất đai thông qua công tác tiếp công dân tại địa phương.

T.Tra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: