Đánh giá, rà soát tình hình cắt giảm thời gian giải quyết và danh mục TTHC tại trung tâm hành chính công và XTĐT

Email In PDF.

Ngày 08/6/2017, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam chủ trì họp đánh giá việc thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (Trung tâm hành chính công).
Theo số liệu thống kê tổng số TTHC đã chuyển qua thực hiện tại Trung tâm hành chính công (lần 1 và lần 2) là 1228 TTHC/tổng số 1365 TTHC, đạt tỉ lệ 90%; đơn vị đăng ký cắt giảm thời gian nhiều nhất là 45,5%, đơn vị ít nhất là 2,6%.

Copy of Tu phapSở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển qua 90 TTHC đạt tỉ lệ 95%. Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt Thông báo số 922/TB-SNV ngày 26/5/2017 của Sở Nội vụ về kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang tại phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, theo đó đến cuối năm 2017, có 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các Sở đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công (trừ các TTHC đặt thù có báo cáo giải trình cụ thể của đơn vị và được Sở Tư pháp thẩm định), thực hiện các biện pháp đơn giản hóa TTHC theo hướng cắt giảm trung bình 30% thời gian giải quyết. Sở Tư pháp đôn đốc các đơn vị tiếp tục đưa các TTHC còn lại qua thực hiện tại Trung tâm hành chính công và tiến hành cắt giảm thời gian giải quyết theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam./.

Qúy Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: