Tập huấn Phổ biến Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo

Email In PDF.

Ngày 14/6/2017, Chi cục Biển và Hải đảo phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình tổ chức lớp tập huấn phổ biến tuyên truyền Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo cho các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự bao gồm cán bộ công chức thuộc các phòng Tài nguyên và Môi trường, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An.

IMG 1911
Tại Hội nghị, ngoài việc nắm bắt về Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo gồm 10 chương và 81 điều được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016; các đại biểu còn được hướng dẫn về cách tiếp cận phù hợp để bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên Khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An. Ngoài ra còn được phổ cập Giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn (dừa nước) ven biển; Các giá trị của hệ sinh thái ngập mặn đối với cộng đồng dân cư ven biển; Cách bảo vệ vùng bờ như giữ đất, chống xói mòn, sạt lở;
Thông qua Hội nghị Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia; chính sách về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Hồng My.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: