Hội nghị Trực tuyến về cải cách hành chính

Email In PDF.

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh để công bố chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin – Truyền thông (ICT index) và công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR index). Đến dự có đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Copy of pa piTheo phân tích và đánh giá năm 2016, chỉ số PCI xếp thứ 10/63, chỉ số PAPI xếp thứ 30/63, chỉ số ICT index xếp thứ 30/63. Ngoài đánh giá những mặt đạt được, trong đó có một số chỉ số thành phần vẫn còn điểm thấp và ít điểm hơn các năm trước, đặc biệt là: chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số chi phí không chính thức, chỉ số chi phí thời gian, có đến 11% doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra từ 04/năm cuộc trở lên...Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 có tăng so với trước đây, xếp vị thứ 3 đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh.
Qua ý kiến phát biểu của các ngành, UBND cấp huyện, đại điện các Công ty, ý kiến phát biểu của đ/c Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo: cần nhận thức đúng về cải cách thủ tục hành chính, các vị thứ đối với chỉ số cải cách thủ tục hành chính là cơ sở để các ngành tự rà soát lại các nhiệm vụ, phát huy kết quả đạt được đồng thời khắc phục các yếu kém; giao Văn phòng UBND tỉnh: rà soát, thống kê các văn bản chỉ đạo của tỉnh đối với các Sở, ban, ngành có quy định thời gian nhưng không hoàn thành đúng tiến độ; thống kê các doanh nghiệp có số lần thanh tra, kiểm tra trái với Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động, thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, xem đây như là nội dung cốt lõi trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Nghiên cứu phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới giải quyết công việc để đạt tiến độ đề ra.

Tào Qúy Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: