Chương trình “Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo”

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND huyện Bắc Trà My về việc tổ chức thực hiện Chương trình "Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo" giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND huyện Bắc Trà My về việc phê duyệt danh sách đối tượng hộ nghèo tham gia Chương trình "Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo" giai đoạn 2016-2020, theo đó Phòng được phân công giúp đỡ hai hộ gồm ông Lê Văn Hiếu, thường trú tại thôn Ba Hương và ông Lê Thanh Trung, thường trú tại thôn Đông Phú, xã Trà Đông.
Sau một thời gian đồng hành, giúp đỡ và hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi trong việc chăm sóc bò cái sinh sản, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị, hai hộ gia đình đã mua được hai con bò cái giống để đầu tư chăn nuôi đến nay đã sinh sản và tiếp tục phối giống cho lứa tiếp theo. Kết quả đạt được từ Chương trình "Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo" trên địa bàn huyện nói chung và từ kết quả thực hiện của Phòng nói riêng qua 06 tháng đầu năm 2017 đã cho thấy tính thiết thực và nhân văn của Chương trình, qua đó các Phòng, Ban của huyện đã cùng đồng hành với các hộ nghèo, cùng chia sẻ những khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để cho các hộ nắm bắt được kinh nghiệm và kỹ thuật áp dụng vào thực tế sản xuất, chăn nuôi nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, vật nuôi tăng nguồn thu nhập cho gia đình và trên cơ sở đó có một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần để tạo nên động lực mới cho các hộ nghèo có chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Điển hình hộ ông Lê Văn Hiếu được Phòng giúp đỡ từ cuối năm 2014 bò cái giống đến nay đã sinh sản và phối giống cho lứa tiếp theo và hộ ông Hiếu đã sửa sang và xây dựng một ngôi nhà cấp 4 kiên cố và khang trang hơn từ nguồn kinh phí hỗ trợ và tự có của gia đình; đối với hộ ông Lê Thanh Trung được Phòng hỗ trợ vốn vào cuối năm 2016 đã mua một con bò cái giống về chăm sóc đến nay đã phối giống và phát triển tốt. Qua những kết quả tích cực ban đầu, hai hộ nghèo được Phòng đồng hành và giúp đỡ, họ rất phấn khởi và đã cho thấy một nghị lực mới và một tinh thần, một ý chí vươn lên không chấp nhận số phần mà muốn vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo theo một cách bền vững.
Kết quả đạt được từ Chương trình "Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo" là một kết quả tích cực đã tạo nên một động lực mới, một nghị lực mới cho các hộ gia đình nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo mà họ thiếu nguồn kinh phí thực hiện và qua đó cho thấy câu nói "Cho cần câu cá vẫn tốt hơn là cho cá" luôn luôn đúng.

Vĩnh Linh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: