Đảng bộ Sở TN&MT triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Email In PDF.

Chiều ngày10/7/2017, Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 với sự tham gia của hơn 80 đảng viên thuộc Đảng bộ, đ/c Trần Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì.

IMG20170710142356Báo cáo tại Hội nghị đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của Đảng bộ Sở TN&MT về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác của lĩnh vực ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở và theo đúng quy định của Đảng ủy cấp trên; đồng thời báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm cần phải khắc phục trong thời gian sắp tới.
Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy – UBKT Đảng ủy, báo cáo công tác tài chính của Đảng ủy cùng nhiều ý kiến phát biểu của BCH Công đoàn, Chi đoàn, Đảng viên các Chi bộ trực thuộc đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, công tác triển khai hoạt động của các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm, kiến nghị đề xuất để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Thanh Hà yêu cầu các Chi bộ, các phòng, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó chú trọng: tăng cường nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đảng viên, đoàn viên các đoàn thể; tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất một cấp; đẩy mạnh công tác CCHC, ...
Cũng tại Hội nghị, đ/c Trần Thanh Hà đã báo cáo nội dung chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá" năm 2017 để các Chi bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ triển khai thực hiện./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: