Khối thi đua Kinh tế ngành và các Ban quản lý tỉnh Quảng Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Email In PDF.

Ngày 25/7/2017, tại phòng họp A - Sở TN&MT, Khối thi đua Kinh tế ngành và các Ban quản lý tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của 10 đơn vị thuộc Khối.

20399342 668399660028641 778363947 oTrong 06 tháng đầu năm, công tác Thi đua – khen thưởng của Khối Kinh tế ngành và các Ban quản lý đã được triển khai sâu rộng, phát động thi đua đến từng tập thể, cá nhân CB-CC-VC và người lao động trong Khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thi đua cụ thể và thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ theo quy định. Phong trào thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Nội dung, mục tiêu thi đua ở các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác khen thưởng đã được triển khai thực hiện khách quan, công khai, dân chủ, đúng đối tượng và kịp thời theo Luật và Hướng dẫn thi đua, khen thưởng của các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối vẫn còn một số hạn chế, cụ thể: nội dung còn khiêm tốn, chưa phong phú; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến để học tập, rút kinh nghiệm chưa được nhiều; công tác phối hợp giữa các đơn vị để cải tiến, nâng cao phong trào thi đua trong toàn Khối chưa được thường xuyên.
Tại Hội nghị, các đơn vị thống nhất một số nhiệm vụ cụ thể trong 06 tháng cuối năm 2017 để phong trào thi đua của Khối hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao trong năm 2017, trong đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng; phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng và các đơn vị để đổi mới công tác bình xét thi đua, khen thưởng; khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích; kịp thời nêu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: