Quyết định thành lập Ban điều phối Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Email In PDF.

Ngày 21/8/2017, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ hai địa phương. Thành phần tham dự bao gồm Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Ông Hồ Kỳ Minh , Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh của hai địa phương; Đại diện lãnh đạo: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (Nhà máy Thủy điện A Vương), Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam; Phóng viên Báo: VN Express; Báo Tiền Phong; Báo Tuổi trẻ; Báo Thanh niên; Báo Quảng Nam. Về phía ISET có sự tham gia của Bà Ngô Thị Lệ Mai – Điều phối viên Quốc gia, Ông Trần Văn Giải Phóng – Phụ trách kỹ thuật.

IMG 2073 - CopyMục đích của việc ký kết thỏa thuận phối hợp này nhằm tăng cường phối hợp giữa hai địa phương, giữa các ban, ngành và các bên liên quan để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng, tiến tới phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường; chia sẻ thông tin, khuyến khích hợp tác giữa các bên liên quan; thiết lập thử nghiệm một thể chế liên tỉnh - thành phố để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Theo đó, hai địa phương sẽ cùng xây dựng một kế hoạch, quy hoạch quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ biển.
Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ biển là bước khởi đầu quan trọng để tăng cường sự phối hợp giữa hai địa phương trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.
Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là nguồn nước quan trọng nhất cho nhu cầu phát triển dân sinh, kinh tế của Quảng Nam - Đà Nẵng. Với việc ký thỏa thuận, hai bên phối hợp đối thoại định kỳ về quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ. Đồng thời, cơ quan chức năng hai địa phương sẽ đánh giá hiện trạng, xác định và dự báo nguy cơ rủi ro xảy ra trên lưu vực Vu Gia-Thu Bồn tác động đến phát triển đô thị ở lưu vực sông và vùng bờ.

Hồng My


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: