Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng công cụ WEAP

Email In PDF.

Từ ngày 11-13/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã phối hợp với ISET-Chương trình đối tác Xây dựng khả năng chống chịu toàn cầu về Dự án nâng cao khả năng chống chịu thiên tai lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn (GRP) tổ chức lớp tập huấn Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng công cụ WEAP. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với sự tham gia của các Sở, ban, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh của hai địa phương; Đại diện lãnh đạo: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (Nhà máy Thủy điện A Vương), Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; Phóng viên Báo: Báo Quảng Nam. Về phía ISET có sự tham gia của Ông TS. David Yates, Ông Trần Văn Giải Phóng – Phụ trách kỹ thuật.

IMG 0815 - CopyTại lớp tập huấn các học viên được cố vấn David Yates hướng dẫn các công cụ cơ bản của WEAP; Hướng dẫn – Xây dựng Mô hình lưu vực sông; Các giả định cơ bản, cân bằng cung cầu tài nguyên nước; Hướng dẫn – Phân tích kịch bản trong WEAP; Sử dụng chuỗi số liệu thời gian và các thông số mới; Hiệu chỉnh cung cầu tài nguyên nước; Thuỷ văn WEAP; Nhu cầu WEAP (tưới tiêu nông nghiệp); Hướng dẫn: Hồ chứa, thủy điện, ngập lụt. Các mô hình sử dụng nước trong nông nghiệp tích hợp trong WEAP. Dòng chảy yêu cầu, phân lưu,...Ứng dụng 1: Giới thiệu mô hình WEAP xây dựng cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn, các hợp phần chính; Hướng dẫn: Mô hình hoá Chất lượng nước (WEAP và Qual2k).; Ứng dụng 2: Hoàn thiện và Sử dụng WEAP để phân tích các phương án vận hành hồ chứa; Hướng dẫn phân tích về kinh tế; Cuối cùng mô hình được hiệu chỉnh, chuyển giao cho hai địa phương.
Mục đích của việc tập huấn này là nhằm nắm được các kỹ thuật cơ bản của WEAP, hiểu và sử dụng WEAP để hỗ trợ Ban điều phối trong quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Đồng thời nhằm hỗ trợ Ban Điều phối ra các quyết định liên quan đến ngập lụt và hạn hán trong lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Hồng My


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: