Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: