Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Nghị quyết số 79/NQ-CP

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản