Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: