Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Quyết định số 3264/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản