Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Quyết định số 3574/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản