Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đối thoại với hộ bà Võ Thị Yến và hộ ông Võ Văn Tuấn để xem xét, giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Ngày 23/10/2017, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thành phố Hội An tổ chức đối thoại với hộ bà Võ Thị Yến, trú tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An và hộ ông Võ Văn Tuấn, trú tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An. Qua gặp gỡ, đối thoại đã làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại.

ảnh đối thoại ô Tuấn

Ông Võ Văn Tuấn khiếu nại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thành phố Hội An về bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô cho gia đình Ông không đúng quy định, cụ thể: Ông không thống nhất việc UBND thành phố Hội An bồi thường thửa đất số 210, tờ bản đồ số 23, diện tích 250m2 đất trồng cây lâu năm, Ông đề nghị bồi thường đất ở cho gia đình Ông. Hộ bà Võ Thị Yến khiếu nại Công văn số 2423/UBND ngày 24/6/2016 của UBND thành phố Hội An về việc không giải quyết cấp Giấy CNQSD đất cho hộ Bà đối với thửa đất số 45, tờ bản đồ số 09, diện tích 523m2 tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, Bà yêu cầu UBND thành phố Hội An cấp Giấy CNQSD đất cho hộ Bà là đất trồng cây lâu năm. Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của hộ bà Võ Thị Yến và hộ ông Võ Văn Tuấn, ý kiến tham gia của các ngành, đại diện UBND thành phố Hội An thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở TN&MT.
Hộ bà Võ Thị Yến thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở TN&MT; hộ ông Võ Văn Tuấn không thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở TN&MT; tuy nhiên, tại buổi đối thoại hộ ông Tuấn không cung cấp được các chứng cứ mới liên quan đến nội dung khiếu nại.
Kết luận buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở TN&MT khẳng định nội dung đơn khiếu nại của hộ bà Võ Thị Yến có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận; nội dung đơn khiếu nại của hộ ông Võ Văn Tuấn có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận một phần nội dung việc UBND thành phố Hội An bồi thường thiệt hại cho hộ gia đình Ông không đúng quy định, cụ thể là chưa bồi thường tài sản trên đất cho hộ ông Tuấn, không có cơ sở pháp lý chấp nhận việc ông Tuấn yêu cầu UBND thành phố Hội An bồi thường thửa đất số 210, tờ bản đồ số 23, diện tích 250m2 bồi thường đất ở cho hộ gia đình Ông. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của tỉnh, trường hợp hộ ông Tuấn không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Thiết


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: