Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đối thoại với Công ty Cổ phần Lê Phan Resort để giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Ngày 28/11/2017, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chủ trì phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh đối thoại với Công ty Cổ phần Lê Phan Resort để giải quyết khiếu nại yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam xem xét hủy Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Lê Phan Resort và tạo điều kiện để Công ty được tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển Lê Phan Resort.

20171128 084048 - Copy
Theo báo cáo xác minh của Thanh tra tỉnh, vào năm 2005, Công ty Lê Phan Resort được UBND tỉnh giao, cho thuê 43.000m2 (trong đó cho thuê 39.120m2 và giao không thu tiền 3.880m2) để thực hiện dự án, tuy nhiên từ đó cho đến năm 2016, Công ty Cổ phần Lê Phan Resort không sử dụng đất, vi phạm theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và dự án khu du lịch sinh thái biển Lê Phan đã chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 24/QĐ-SKHĐT ngày 04/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Tại buổi đối thoại, đại diện theo ủy quyền của Công ty Lê Phan Resort là bà Phan Thị Thanh – Phó Tổng Giám đốc của Công ty cho rằng việc không sử dụng đất của Công ty là do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, các cơ quan, đơn vị phát biểu giải thích thêm một số nội dung có liên quan đến nội dung khiếu nại cũng như trình bày của đại diện Công ty tại buổi đối thoại và thống nhất với kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh.
Kết luận buổi đối thoại, chủ trì buổi đối thoại đã kết luận: Nội dung trình bày của Công ty Cổ phần Lê Phan resort tại buổi đối thoại không phát sinh chứng cứ và tình tiết mới so với nội dung trình bày trong đơn khiếu nại; kết quả xác minh đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Lê Phan Resort của Thanh tra tỉnh là phù hợp với quy định của pháp luật, nội dung đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Lê Phan Resort là không có cơ sở để giải quyết chấp nhận.

Thu Ba


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: