Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua khen thưởng năm 2017 của Cụm Thi đua số V - Bộ TN&MT

Email In PDF.

Chiều ngày 08/12/2017, tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017 của Cụm Thi đua số V – Bộ TN&MT. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ TN&MT, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của Sở TN&MT các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.
Trong năm 2017, phong trào thi đua – khen thưởng của Cụm đã được duy trì và phát triển, có tác động tích cực đến tập thể, cá nhân CC-VC và người lao động của từng đơn vị, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm. Các đơn vị trong Cụm đã tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng CC-VC và người lao động; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng tại từng đơn vị dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng phát hiện những nhân tố điển hình để khen thưởng, nhân rộng, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương;... Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho công tác Thi đua khen thưởng của Cụm trong năm 2017 và những năm tiếp theo đổi mới và phát triển hơn.

f80c31585e06b158e817 - CopyTại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất bình bầu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ TN&MT tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm năm 2017 cho Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng, đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ TN&MT tặng Bằng khen của Bộ TN&MT cho Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam và Sở TN&MT tỉnh Bình Định. Hội nghị cũng đã bầu Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam làm Cụm trưởng, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi làm Cụm phó để điều hành hoạt động của Cụm trong năm 2018./.

7b49dd2ab2745d2a0465 - Copy

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: