Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2018

Email In PDF.

Được sự thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, chiều ngày 11/12/2017 Sở TN&MT tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Hà Diện - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam cùng gần 40 công chức - người lao động Khối Văn phòng Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

46d9714b60128f4cd603 - CopySau khi nghe Báo cáo Tổng kết tình hình quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2017, Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn kinh phí năm 2017 và dự toán kinh phí năm 2018, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018, Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân; Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham gia góp ý, phát biểu của công chức – viên chức và người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở đã đề nghị CC-VC và người lao động toàn Sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2018./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: