Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 12/2017

Email In PDF.

Ngày 12/12/2017, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2017, trong ngày đã tiếp11 lượt với 13 người. Nội dung tiếp công dân liên quan đến ngành TN&MT và ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh như sau:

119709 20171212 140412 - Copy
1. Ông Đoàn Kim Hòa – xã Tam Dân, huyện Phú Ninh khiếu nại đòi lại đất của gia đình. Vụ việc khiếu nại của ông Sở TN&MT đã có báo cáo xác minh số 683/BC-STNMT ngày 31/10/2017, hiện nay UBND tỉnh Quảng Nam đang giao cho Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh xem xét, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc giải quyết theo quy định.
2. Ông Trần Thôn – xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc phản ánh việc UBND huyện Đại Lộc cấp đất cho bà Lê Thị Yển không đúng đối tượng, bà Yển chiếm Miếu, chiếm đường giao thông gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Nội dung phản ánh của ông, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có Công văn số 87/ĐĐBQH – VP ngày 17/10/2017 chuyển đơn đến UBND huyện Đại Lộc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc huyện Đại Lộc giải quyết theo quy định.
3. Ông Ngô Minh Phi, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành phản ánh việc ông nhận chuyển nhượng QSD đất đã được cấp GCN nhưng không đảm bảo diện tích. HĐND đề nghị ông Liên hệ với UBND xã, huyện Núi Thành để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
4. Ông Lê Văn Lúc và bà Phạm Thị Liệng – xã Bình Dương, huyện Thăng Bình đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với bà Lê Thị Lợi. Đề nghị ông Lúc và bà Liệng gửi đơn tranh chấp đến UBND xã để được hòa giải theo quy định.
5. Bà Phan Thùy Dương – xã Bình Tú, huyện Thăng Bình khiếu nại về đất đai. Vụ việc khiếu nại đã được UBND huyện Thăng Bình giải quyết lần 2 tại Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, trường hợp bà không thống nhất thì đề nghị bà gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định.
6. Bà Phạm Thị Định – xã Bình Dương, huyện Thăng Bình đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và ông Lê Văn Hùng. HĐND tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc UBND huyện Thăng Bình giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả để HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát.
7. Bà Nguyễn Thị Mai – xã Bình Dương, huyện Thăng Bình khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất. Vụ việc của bà, HĐND tỉnh đã có công văn số 101/HĐND-VP ngày 31/10/2017 chuyển đơn yêu cầu UBND huyện Thăng Bình giải quyết theo thẩm quyền.
04 trường hợp tiếp công dân còn lại trong ngày thuộc lĩnh vực lao động, thương bình xã hội, tư pháp...

T.Tra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: