Bạn đang ở: Tin tức Môi trường

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2017

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Bắc Trà My về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 – Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI) về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; Phòng Tài nguyên và Môi trường được sự thống nhất về chủ trương của UBND huyện và hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2017 cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt 13 xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải trên địa bàn huyện vào ngày 14/12 /2017 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

IMG 3713 1Hội nghị đã mời ông Nguyễn Viết Thuận – Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh triển khai các nội dung liên quan, thiết thực về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị buổi sáng phổ biến, cập nhật những yêu cầu mới nhất hiện hành về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho 158 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị trấn Trà My, Trà Giang, Trà Dương, Trà Sơn, Trà Tân. Buổi chiều tổng quan về công tác quản lý nhà nước và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 – Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI) về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 đến 65 cán bộ chủ chốt của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Qua đó, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự hiểu biết, nhận thức về pháp luật, tôn trọng và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Từng bước nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức ở địa phương, từ đó có thể vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tế một cách đầy đủ, có hệ thống để giải quyết công việc chuyên môn một cách hiệu quả nhất.

Ánh Minh

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: