Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam triển khai kế hoạch công tác năm 2018

Email In PDF.

Ngày 26/12/2017, tại Hội trường Sở TN&MT, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành TN&MT năm 2018. Hội nghị do đ/c Huỳnh Khánh Toàn – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đ/c Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở TN&MT đồng chủ trì, cùng sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ TN&MT tại Đà Nẵng, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực TN&MT, Trưởng phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

20171227 150559 - CopySau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo tóm tắt tình hình quản lý TN&MT năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018; ý kiến trao đổi của đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở, ban, ngành có liên quan, đ/c Huỳnh Khánh Toàn kết luận: Trong năm 2017, ngành TN&MT của tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành TN&MT trong năm qua; đ/c Huỳnh Khánh Toàn đề nghị ngành TN&MT cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, cụ thể như: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ngành TN&MT với những nhiệm vụ trọng tâm phải bám sát Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ TN&MT; rà soát, ban hành các văn bản theo thẩm quyền và phân cấp trong lĩnh vực TN&MT tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý TN&MT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; ổn định tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, nhất là tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam; ...

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: