Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT

Email In PDF.

Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 và Quyết định số 441/QĐ-STNMT ngày 12/12/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. 

Bấm vào đây để tải toàn văn bản 

1/ Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT

2/Danh sách các đơn vị thanh tra

3/ Quyết dịnh số 441/QĐ-STNMT

4/ Kế hoạch thanh tra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: